Oldtimerleeftijd wordt opgetrokken

oldtimer

Wie in het bezit is van een auto van meer dan 25 jaar oud kan in ons land genieten van een gunstregeling voor wat de verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) betreft. Maar dat blijft niet zo. Inmiddels is een Europese richtlijn uitgevaardigd die stipuleert dat voertuigen slechts kwalificeren als oldtimer vanaf de leeftijd van 30 jaar. De Belgische overheid heeft maximaal drie jaar om die richtlijn om te zetten in wet.

Oldtimer vanaf 30 jaar

Naast de leeftijd, stipuleert de richtlijn nog twee andere bepalingen.

  • het voertuigtype wordt niet langer geproduceerd
  • de auto moet ‘historisch bewaard gebleven zijn’. Dat betekent dat grote technische aanpassingen de auto in theorie uitsluiten van het oldtimerstatuut

Vanaf wanneer?

De nieuwe oldtimerregeling moet ten laatste in 2017 in wet omgezet zijn en kan bijgevolg niet later dan 2018 ingaan. Maar het staat de bevoegde instanties vrij om de aanpassingen sneller door te voeren. Dat kan al vanaf 2016.

Er komt een overgangsregeling voor voertuigen die reeds de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, maar bij de nieuwe reglementering nog geen 30 jaar oud zullen zijn. Hoe die er concreet zal uitzien is nog niet geweten.

Reacties

Een reactie plaatsen bij dit bericht is niet mogelijk.