De winnaars zullen kunnen deelnemen als co-piloot aan de 25 uren VW Fun Cup die plaatsvinden op 8 en 9 juli 2017 op het circuit van Francorchamps. Na ieder half uur is een wissel van de co-piloot voorzien. Eventuele mechanische pech kan maken dat de pilotenwissels niet klokslag om het half uur gebeuren, of dat verdere deelname aan de race uitgesloten is. De winnaars zullen in dat geval geen schadevergoeding kunnen eisen van CAR-PASS vzw. CAR-PASS vzw is in geen geval aansprakelijk in geval van lichamelijke letsels of schade die voortvloeit uit de deelname aan deze wedstrijd of uit de toekenning of de aanwending van de prijs. Deelnemen aan de race kan enkel voor personen die minstens 18 jaar oud zijn en mits het voorleggen van een medisch attest van geschiktheid voor de beoefening van de autosport. Winnaars die niet op het afgesproken uur aanwezig zijn op het circuit, verliezen hun recht op deelname aan de race.

De verplaatsing van en naar het circuit gebeurt op eigen risico en eigen kosten van de winnaars.

De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciƫn uitbetaald worden. De prijs kan niet worden overgedragen. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Voor de deelnemers betekent de deelname aan deze wedstrijd het instemmen met en het onvoorwaardelijk aanvaarden van de bewoordingen van het Reglement en de eventuele toekomstige beslissingen die de organisatoren verplicht zijn te nemen voor het goede verloop van de wedstrijd, met name bij het optreden van een geval van overmacht.